Et permetrà la conducció de qualsevol vehicle que autoritzi el permís D amb l'afegit que podran portar un remolc acoblat de més de 750 kg.

Per obtenir aquest permís és necessari tenir el permís D en vigor.

Per treure't aquest carnet hauràs de passar els següents exàmens:

  • Examen teòric de 20 preguntes tipus test
  • Examen de maniobres del carnet D + E en circuit tancat
  • Examen de circulació en vies obertes al trànsit

Per poder conduir vehicles d'aquest tipus necessitaràs, a més d'aquest permís, el Certificat d'Aptitud Professional (CAP) a partir de l'11 de setembre de 2008.