Amb aquest carnet també podràs conduir ciclomotors de dues o tres rodes la cilindrada màxima de les quals no superi els 50 c. c.(centímetres cúbics).

Des del 2010 va canviar de regulació per aquest permís i l'edat mínima per obtenir aquest carnet és ara de 15 anys.

Per obtenir aquest permís hauràs de superar:

  • Un examen teòric de 20 preguntes
  • Un examen pràctic en circuit tancat