Amb el permís de conducció B podràs acoblar al teu vehicle un remolc de menys de 750 kg de pes. Afegint el B + E, complementari del carnet B, podràs acoblar al teu turisme o camió de massa inferior a 3500 kg qualsevol tipus de remolc.

Els requisits per a l'obtenció d'aquest carnet és tenir com a mínim el permís de conduir B.

Per treure't aquest carnet hauràs de passar els següents exàmens: 

  • Examen teòric específic de 20 preguntes tipus test
  • Examen de maniobres del carnet B + E en circuit tancat
  • Examen de circulació en vies obertes al trànsit