Et permetrà la conducció de qualsevol vehicle que autoritzi el permís classe C1 amb l'afegit que podran portar un remolc acoblat de més de 750 kg.

Per obtenir aquest permís és necessari tenir el permís de classe C1 en vigor.

Per treure't aquest carnet hauràs de passar els següents exàmens:

  • Examen teòric de 20 preguntes tipus test
  • Examen de maniobres del carnet C1 + E en circuit tancat
  • Examen de circulació en vies obertes al trànsit

Per poder conduir vehicles d'aquest tipus necessitaràs, a més d'aquest permís, el Certificat d'Aptitud Professional (CAP) a partir de l'11 de setembre de 2009.