Aquest permís de conducció et permet conduir vehicles destinats al transport de persones amb un nombre de seients igual o inferior a 17 i de menys de 8 metres de longitud. Aquests vehicles podran portar un remolc acoblat de fins a 750 kg.

L'edat mínima per obtenir aquest permís és de 21 anys i tenir el permís de classe B en vigor.

Per treure't aquest carnet hauràs de passar els següents exàmens:

  • Examen teòric de 20 preguntes tipus test
  • Examen de maniobres del carnet D1 en circuit tancat
  • Examen de circulació en vies obertes al trànsit

Per poder conduir vehicles d'aquest tipus necessitaràs, a més d'aquest permís, el Certificat d'Aptitud Professional (*CAP) a partir de l'11 de setembre de 2008.